Leadership and Self-Deception (Przywództwo i oszukiwanie samego siebie) – Arbinger Institute

O książce:

Podtytuł: Jak uwolnić się z pułapki uprzedzeń.

Notatki / streszczenie

Książka poświęcona jest empatii. Słowo „empatia” nie pada w niej jednak ani razu. Autorzy zastąpili ją pojęciem „wychodzenia z pudełka” (out of the box) przeciwstawianym samolubstwu, czyli byciem „in the box”. Nie jest to żadna rewolucyjna teoria, a bardziej ubranie w nowe szaty pewnych znanych wartości. Mimo wszystko lektura wydała mi się przydatna ponieważ podsunęła kilka praktycznych wskazówek i rzuciła nowe światło na pewne zachowania, których wcześniej nie rozważałem w kategoriach bycia samolubnym. Jej lektura na pewno pomoże w usprawnieniu komunikacji i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w firmie.

 • „In The box” postrzegamy innych jako obiekty, nie ludzi. Patrzymy na nich przez pryzmat naszej opinii o sobie, co sprawia, że w sytuacjach konfliktowych uznajemy ich za nasze przeciwieństwo. Jest to spowodowane tym, że o sobie mamy zazwyczaj dobre zdanie (dobry mąż, ojciec, itd.), wówczas oponent staje się z automatu zły, gorszy od nas, mniej ważny.
 • Często nie wchodzimy „do pudełka” tylko nosimy je na stałe ze sobą ponieważ nasze postrzeganie siebie zostało już utrwalone i przez nie mamy zaburzony obraz rzeczywistości.
 • Prowokujemy tym samym innych, by również znaleźli się „w pudełku”.
 • O byciu „in the box” mogą świadczyć codzienne zachowania (np. zajmujemy dodatkowe miejsce plecakiem by ktoś nie usiadł obok nas, nie przytrzymujemy drzwi do windy by ktoś nie jechał z nami, samolubstwo).
 • „In the box” skupiamy się bardziej na swoich racjach i ich obronie, niż na osiągnięciu konkretnych rezultatów lub pomocy innym w ich osiągnięciu.
 • By wyjść „out of the box” musimy zdać sobie sprawę z własnej roli w konflikcie i traktować innych ze zrozumieniem oraz szacunkiem zamiast obwiniać.
 • Najlepsi i najefektywniejsi liderzy uznają siebie za najbardziej odpowiedzialnych za to, co się stało.
 • „In the box” traktujemy nasze potrzeby za ważniejsze od innych, a ich samych za przeszkody a nie ludzi z potrzebami.
 • Jak pozostawać „out of the box”:
  1. Skupiaj się na poprawie aktualnego stanu, a nie na perfekcji. Jeśli złapiesz się na byciu „in the box” przeproś i ruszaj dalej.
  2. Korzystaj z posiadanej wiedzy o „pudełkach” sam, a nie ucz innych na siłę.
  3. Skupiaj się na własnym „pudełku”, a nie „pudełkach” innych.
  4. Skupiaj się na tym, co możesz zrobić dla innych, a nie na tym co oni robią źle.

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na blogu zostaw swój e-mail.