Think and Grow Rich (Myśl i bogać się) – Napoleon Hill

O książce:

Podtytuł: Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces.

Streszczenie / notatki

 • W dążeniu do bogactwa istotne jest sprecyzowanie czego konkretnie chcemy i w jakim czasie zamierzamy to osiągnąć – trzeba mieć konkretny cel.
 • PRAGNIENIE ( krok 1) jest najważniejszym aspektem dążenia do celu, nie wiara, nie nadzieja, a pragnienie osiągnięcia sukcesu.
 • Za pragnieniem idzie nieustępliwość. Nie możemy w żadnym momencie się poddawać i rezygnować. Być może jesteśmy ostatni krok przed osiągnięciem sukcesu.
 • Zapisz sobie konkretny cel i etapy do jego osiągnięcia. Czytaj je dwa razy dziennie.
 • By zacząć działać potrzebna jest WIARA (krok 2). Wiara w swoje możliwości musi być stale budowana i podtrzymywana przez AUTOSUGESTIĘ (krok 3), afirmację i wizualizację swojego sukcesu.
 • Powtarzając codziennie, że jest się do czegoś zdolnym znajduje się na to praktyczne dowody, które zapadają w pamięć i budują naszą wiarę w siebie. Nawet jeżeli początkowo w coś nie wierzymy zaczyna się to stawać rzeczywistością.
 • 6 kroków do bogactwa:
  1. Ustal dokładną kwotę pieniędzy, których osiągnięcia pragniesz.
  2. Ustal co będziesz oferował aby zdobyć te pieniądze.
  3. Ustal dokładną datę, do której chcesz zdobyć pieniądze.
  4. Opracuj konkretny plan działania i zacznij go już wdrażać.
  5. Zapisz pierwsze 4 kroki w krótkiej i zrozumialej formie.
  6. Czytaj te kroki dwa razy dziennie i wyobrażaj sobie siebie po osiągnięciu celu (poczuj to).
 • WIEDZA SPECJALISTYCZNA (krok 4) – jest potrzebna, ale nie trzeba jej posiadać samemu. Można budować zespół ludzi posiadających wiedzę ekspercką z różnych dziedzin.
 • Sama wiedza bez uporządkowania i planu jej wykorzystania jest bezużyteczna. PLAN (krok 5) jest ważniejszy niż sama wiedza, którą można łatwo zdobyć. Mając dobry plan możesz być lepiej oceniany nawet jeśli masz mniejszą wiedzę. Możesz wówczas zaczynać na poziomie, na którym będziesz żądał zapłaty jak lepiej doświadczeni.
 • Pragnienie jest pierwszym krokiem, ale po nim konieczna jest IDEA (krok 6) – wyobrażenie w jaki sposób zdobędziesz swoje bogactwo. Idea pozwala podtrzymywać wiarę i mobilizować do wdrażania planu działania. Jednak dopiero gdy ustanowisz plan z konkretnymi terminami będziesz miał szansę odniesienia sukcesu. Sama idea to za mało.
 • Wdrażanie planu:
  1. Zbierz ludzi posiadających wiedzę i umiejętności, które będą Ci potrzebne (grupa MasterMind).
  2. Dowiedz się czego oczekują za pracę dla Ciebie. Nie każdego motywuje to samo, ich oczekiwania mogą się różnić.
  3. Ustalcie plan spotkań (MasterMind) minimum 2 razy w tygodniu.
  4. Utrzymuj harmonię w kontaktach z każdym z grupy.
 • Plan może się nie udać, to normalne, nie każdy plan kończy się sukcesem. Ważne by sobie z tego zdawać sprawę i traktować to jako chwilowe niepowodzenie, a nie porażkę.
 • Gdy tylko się coś nie udaje, opracowuj nowy plan, aż do skutku.
 • Nie poddawaj się „QUITTERS NEVER WIN, WINNERS NEVER QUIT”.
 • Każdy plan musi być zaakceptowany przez wszystkich członków zespołu.
 • Podejmuj szybo i z przekonaniem trudne DECYZJE (krok 7) i nie zmieniaj ich zbyt często. Ludzie sukcesu podejmują decyzje szybko, pozostali mają z tym problemy i często zmieniają zdanie. Brak decyzyjności to obok prokrastynacji najczęstsza i największa przeszkoda w osiąganiu sukcesów.
 • Bardzo ważna w dążeniu do celu jest WYTRWAŁOŚĆ (krok 8). Nie można się poddawać i bać krytyki. Strach przed krytyką nie może być silniejszy niż pragnienie sukcesu.
 • Najistotniejsze aspekty w budowaniu wytrwałości:
  1. Konkretnie zdefiniowany cel i pragnienie jego osiągnięcia.
  2. Zdefiniowany, konkretny plan działania.
  3. Odporność na krytykę, negatywne opinie i ludzi nieprzychylnych.
  4. Zorganizowanie grupy ludzi, którzy będą się wzajemnie wspierać w osiąganiu celów.
 • MASTERMIND (krok 9) – grupa dobrze dobranych osób potrafi stworzyć efekt nieskończonego intelektu jeżeli mają jeden cel, współpracują w harmonii, stworzą plan i wdrażają go.
 • SEX TRANSMUTATION (krok 10) – pożądanie jest jednym z najsilniejszych stymulantów zmuszających nas do działania. Jeżeli pragnienie osiągnięcia sukcesu będzie równie silne, to wyzwoli w nas energię do działania. Z pożądania seksualnego można czerpać energię i przekształcać ją w inną formę energii (jak np. artyści czerpiący inspirację od swoich kochanek i przekształcający ją w kreatywność).
 • Seksualność często jest wykorzystywana w sprzedaży przez umiejętność okazywania jej w głosie, postawie ciała czy uścisku dłoni. Tworzy to pewien magnetyzm. Ludzie atrakcyjni są często odbierani lepiej.
 • PODŚWIADOMOŚĆ (krok 11) – pozwala nam osiągnąć największe cele jeżeli odpowiednio będziemy ją budować i karmić potrzebnymi do tego informacjami. Dlatego tak ważna jest afirmacja i wizualizacja.
 • UMYSŁ (krok 12) – pełni rolę przekaźnika pomiędzy podświadomością, która stanowi swego rodzaju stację nadawczą, a świadomym rozumowaniem i kreatywną wyobraźnią, która stanowi instrument odbiorczy. Kreatywna wyobraźnia może być również wzbudzana przez wprowadzenie umysłu na wyższe obroty w wyniku odbioru „sygnałów” innych umysłów (osób z otoczenia). Przykładem może być dyskusja w ramach grupy MasterMind. Oddziałują wówczas na siebie podświadomości wszystkich uczestników. Dlatego też warto otaczać się ludźmi wartościowymi i pełnymi entuzjazmu.
 • SZÓSTY ZMYSŁ (krok 13) – wymaga opanowania poprzednich 12 kroków. Jego efektem może być rozbudowana, kreatywna wyobraźnia, która wspierana będzie przez swego rodzaju intuicję wynikającą z wiary w siebie i przekonania o opanowaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do sukcesu.
 • Wiek 40+: wiele z omawianych zasad zostaje opanowanych dopiero przez ludzie w wieku 40-50 lat. To w tym przedziale wiekowym ludzie osiągali najwięcej sukcesów.
 • 11 atrybutów przywództwa: niezachwiana odwaga, samokontrola, uczciwość i sprawiedliwość, niezmienność/stałość decyzji, planowanie, robienie więcej niż otrzymana zapłata, przyjazna osobowość, sympatia i zrozumienie dla innych, opanowanie szczegółów, pełna odpowiedzialność (również za błędy podwładnych), kooperacja.
 • Symptomy braku wytrwałości: brak sprecyzowanego celu, prokrastynacja, brak zainteresowania zdobywaniem wiedzy specjalistycznej, brak decyzyjności, wyszukiwanie wymówek zamiast znajdowania rozwiązań problemów, samozadowolenie, obojętność, obwinianie innych, brak pragnienia (motywacji), wycofywanie się przy pierwszych sygnałach porażki, brak sprecyzowanych planów, zaniedbanie w rozwijaniu pomysłów lub korzystaniu z okazji, życzeniowość zamiast chęci, pogodzenie się z losem, szukanie drogi na skróty, obawa przed krytyką.
 • Sześć głównych obaw: bieda, krytyka, zdrowie, utrata miłości, zbyt zaawansowany wiek, śmierć.
 • Wyeliminuj obawy i wymówki w stylu: „gdybym był młodszy, zdrowszy, gdybym nie miał rodziny, gdybym żył w dużym mieście, ukończył inną szkołę, poślubił kogoś innego…”, to wszystko bez znaczenia. Liczy się tylko umiejętność zapanowania nad swoim umysłem. „Jeśli nie będziesz kontrolował swojego umysłu, on będzie kontrolował Ciebie”.
 • Zasada QQS:
  • Quality (jakość w każdym najdrobniejszym szczególe),
  • Quantity (dążenie do jak największej ilości usług wraz ze wzrostem doświadczenia),
  • Spirit (współpraca w duchu harmonii z każdym i na każdym poziomie – od pracownika po kontrahentów).
 • Kwestionariusz corocznej samooceny: raz w roku odpowiedz sobie na poniższe 28 pytań. Pozwoli Ci to ustalić na jakim jesteś etapie, czy zrobiłeś postępy i jak duże, czy w dalszym ciągu trzymasz rękę na pulsie i podążasz do celu:
  1. Have I attained the goal which I established as my objective for this year? (You should work with a definite yearly objective to be attained as a part of your major life objective).
  2. Have I delivered service of the best possible QUALITY of which I was capable, or could I have improved any part of this service?
  3. Have I delivered service in the greatest possible QUANTITY of which I was capable?
  4. Has the spirit of my conduct been harmonious, and cooperative at all times?
  5. Have I permitted the habit of PROCRASTINATION to decrease my efficiency, and if so, to what extent?
  6. Have I improved my PERSONALITY, and if so, in what ways?
  7. Have I been PERSISTENT in following my plans through to completion?
  8. Have I reached DECISIONS PROMPTLY AND DEFINITELY on all occasions?
  9. Have I permitted any one or more of the six basic fears to decrease my efficiency?
  10. Have I been either „over-cautious,” or „under-cautious?”
  11. Has my relationship with my associates in work been pleasant, or unpleasant? If it has been unpleasant, has the fault been partly, or wholly mine?
  12. Have I dissipated any of my energy through lack of CONCENTRATION of effort?
  13. Have I been open minded and tolerant in connection with all subjects?
  14. In what way have I improved my ability to render service?
  15. Have I been intemperate in any of my habits?
  16. Have I expressed, either openly or secretly, any form of EGOTISM?
  17. Has my conduct toward my associates been such that it has induced them to RESPECT me?
  18. Have my opinions and DECISIONS been based upon guesswork, or accuracy of analysis and THOUGHT?
  19. Have I followed the habit of budgeting my time, my expenses, and my income, and have I been conservative in these budgets?
  20. How much time have I devoted to UNPROFITABLE effort which I might have used to better advantage?
  21. How may I RE-BUDGET my time, and change my habits so I will be more efficient during the coming year?
  22. Have I been guilty of any conduct which was not approved by my conscience?
  23. In what ways have I rendered MORE SERVICE AND BETTER SERVICE than I was paid to render?
  24. Have I been unfair to anyone, and if so, in what way?
  25. If I had been the purchaser of my own services for the year, would I be satisfied with my purchase?
  26. Am I in the right vocation, and if not, why not?
  27. Has the purchaser of my services been satisfied with the service I have rendered, and if not, why not?
  28. What is my present rating on the fundamental principles of success? (Make this rating fairly, and frankly, and have it checked by someone who is courageous enough to do it accurately).

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na blogu zostaw swój e-mail.